Telemarque AS Mobile Apps

GoCanvas Partners

Telemarque bistår små og mellomstore bedrifter over hele landet med å effektivisere dokumentasjonsrutiner ved bruk av mobile applikasjoner. Enten du vil øke effektiviteten, etterkomme lover og regler, strukturere arbeid eller strømlinjeforme prosesser, hjelper vi deg med å utarbeide dine sjekklister, rapporter og skjema i Canvas. Finner du ikke applikasjonen du leter etter? Send dokumentet til oss og vi lager en applikasjon for deg!

Ikke heng etter – bli mobil i dag ved å kontakte oss på www.telemarque.no.

Learn More

Let's Partner Up!


Become a GoCanvas Partner

  • Earn recurring commissions
  • Automated referral tracking
  • Marketing materials & support
  • Dedicated account manager
  • Be a part of the GoCanvas team

Creator: Telemarque AS

Sort By
Show Me
App Name

Bruk denne appen til å inspisere elektrisk utstyr.

App Name

Basert på TELFOs standard sjekkliste for oppfølging og dokumentasjon ved alvorlig hendelse.

App Name

Generelle sjekkpunkter for egenkontroll av installasjoner i bolig / fritidsbolig.

Recommended for You

Can't find the business app you need?

The GoCanvas team will convert your first form to a GoCanvas app for free when you sign up for a free trial.

Learn More

Build your own business app.

All of the GoCanvas mobile apps are fully customizable and you can build your own from scratch too.

Learn More