Werkplekinspectieformulier - Bartels Datastore Mobile App

De app bestaat uit meerdere checklist die belangrijke informatie over de veiligheid van de werkomgeving bevatten. Het materiaal heeft betrekking op hygiëne, milieu-effecten, deposito plaatsen, elektrische gereedschappen, opslag, steigers en werkvergunningen. De gebruiker kan er ook rekening mee eventuele aanvullende opmerkingen of waarnemingen tijdens de beoordeling.

  • Apple
    iPhone, iPad
  • Android
    Android
  • Window
    Windows

Why Customers Love GoCanvas

Reduces paperwork
Tracks jobs & expenses
Shows real-time data
Affordable plans
How It Works
I’m not a tech guy and I was able to pick this thing up in probably an hour, and actually start to build apps. I’ve done them over lunch when I’ve gotten frustrated with a process that didn’t exist in our company. So for non tech people who’ve got a problem, the support here is awesome and I’d recommend it to anybody, not just in our industry.

Dave Kramer

PennLine Service

Want to see how GoCanvas can help your business?

Request Demo

Join Thousands of Businesses Saving Time with GoCanvas